?Taiping Zhongshan Store
04-22750957
8:30~22:00
?Taiping Zhongshan Store fan page
No. 71, Section 3, Zhongshan Road, Taiping District, Taichung City
?Taiping Guangxing Store
04-22773117
8:00~22:00
1080 Guangxing Road, Taiping District, Taichung City
Go Top